Evaluering af dit Makio forløb
Dit navn
Venligst oplys dit navn
Virksomheden du kommer fra
Venligst oplys fra hvilken virksomhed du kommer
Dato for start af dit forløb hos Makio
Venligst oplys hvornår dit forløb startede i formatet dd.mm.åååå
Startdato for evt. nyt job (undlad hvis ikke relevant)
Venligst oplys hvornår dit forløb sluttede i formatet dd.mm.åååå
Din Makio konsulent
Invalid Input
Hvor tilfredsstillende oplevede du introduktionen af forløbet (det første møde med konsulenten, materialerne, hele Makio set-uppet)?
Venligst bedøm os
Hvor tilfreds er du med hele forløbet som en proces?
Venligst bedøm os
Hvilket udbytte har du fået af afklaringsprocessen med forskellige afklarende opgaver?
Venligst bedøm os
Hvilken oplevelse har du af rådgivningen omkring din jobsøgnings aktivitet (CV, netværk, ansøgninger, jobsamtaler, etc.)?
Venligst bedøm os
Hvordan har du oplevet kommunikationen med din konsulent og responstiden når ting skulle gå stærkt i forhold til feedback på fx. CV, ansøgning, samtaletræning?
Venligst bedøm os
Hvad har du været mest tilfreds med?
Invalid Input
Var der noget i processen du manglede - ikke fik indfriet?
Invalid Input
Fik du - i løbet af processen/samtalerne med din rådgiver - noget med, som du ikke havde forventet? Og i bekræftende fald, hvad?
Invalid Input
Vil du anbefale Makio til andre i dit netværk?
Venligst svar
Må vi bruge dine ord i vores markedsføring?
Du kan til enhver tid trække din accept tilbage ved at skrive til os på makio@makio.dk
Invalid Input
Sikkerhed
Klik lige i feltet her

Gratis inspirationsmøde

Hvis du som HR ansvarlig gerne vil have vores syn på hvordan man opsiger med værdighed, så book os til 1 times gratis inspirationsmøde hos dig.