Hjælp til Ansøgning hos Makio - Vores Metode

Med udgangspunkt i en forventningsafstemning med dig understøtter vi de led i kæden, hvor du har mest brug for det og bygger videre på de stærkeste led. Du skal også regne med at blive udfordret, lave hjemmeopgaver og at det ind i mellem kan kræve sit pludselig at skulle tænke så meget over din fremtid og hvad, der er vigtigt for dig.

I forløbet indgår:
 • Det første møde - situation, forventninger, plan
 • Funktionsbetingelser
 • Personanalyse og kompetencer
 • CV
 • Værdier – hvad er vigtigt for dig på job og privat
 • Afklaring af jobmål
 • Markedsføring af dig – ansøgninger, netværk og medier
 • Jobsamtale – forberedelse og personlig power
 • Det nye job – kom godt fra start
Det første møde med din rådgiver handler om at skabe basis for et succesfuldt forløb. Forløbet vil typisk være en række samtaler med hjemmeopgaver ved siden af og endelig aktuelle ansøgninger at arbejde med. Det er vigtigt for et optimalt udbytte af forløbet, at du ved, hvilken rolle din rådgiver spiller i processen. Vores samtaler og skriftligt arbejde behandles fortroligt.  Vi starter forløbet med et Profilskema, hvor du arbejder indledende med din baggrund og dine funktionsbetingelser. Det er selvfølgelig frivilligt om du vil benytte materialerne. Byd ind og brug din rådgiver – så skaber vi de bedste resultater.
 
Personanalysen er fundamentet for din videre udviklingsproces. Målet er indsigt i dine stærke og svage sider og en afklaring af dig selv og hvor du udnytter dine kompetencer bedst. Et gennemarbejdet og realistisk billede af dig selv og din arbejdskraft. Vi arbejder med succes’er og præstationer, Personprofilanalyse efter DISC-modellen, 360 graders analyse, kvalifikationsanalyse. Du vil få grundig instruktion undervejs og diskussion af det dannede materiale. Det giver input til din personlige afklaring og baggrund for relevante cases, der kan illustrere hvordan du takler forskellige situationer, hvornår du yder bedst og hvornår du skal have hvilken form for støtte, for at komme videre i en problemstilling. Herefter kan du sammenfatte disse inputs til din egen konklusion om dine kompetencer:
 • Teoretisk baggrund - hvor er du stærk og hvor er der plads til forstærkning?
 • Erhvervs baggrund – styrker og svagheder i dine kvalifikationer
 • Adfærd – hvor er du stærk, hvor skal du støttes, hvad vil du satse på - og hvordan?
 • Markedsværdi – hvordan er den nu og her og hvordan vil du udvikle den fremover?
 • Handling – hvilke initiativer kan du tage nu og her?
 • Rådgivning – hvor har du især brug for rådgivning?
CV’et skal præsentere dig, din baggrund og kvalifikationer systematisk og lettilgængeligt med relevante, korte og præcist beskrivende informationer. Det skal målrettes hver gang til modtageren og det aktuelle job og samtidig vække positiv nysgerrighed. Personanalysen, værider og jobmål er gode redskaber, når CV’et skal gås igennem.
 
Værdier
Hvis du har det godt med dig selv, med det du laver og med dem, du laver det for – så har du kvalitet i dit arbejdsliv. I hverdagen har vi fuld fart på og for de fleste er jobskiftesituationen en god anledning til at tage fat på tankerne om, hvad der virkelig er vigtigt for dig og hvad der dagligt motiverer dig. Arbejdet med værdier handler både om dit job og hvad du står for som person. Ud over din egen indsigt bliver du bedre til at kommunikere din tilgang til jobbet i en jobsamtale og til at træffe valg på en velovervejet baggrund.
 
Afklaring af job mål handler om at identificere de muligheder, der ligger foran dig med de kompetencer, motivationsfaktorer og værdier, som du har. Det kan være, at der kommer et par del mål undervejs eller at du med fordel kan udvide dine områder ved at tænke i nye baner. Vi sidder med stor viden om brug af kompetencer på tværs og værktøjer, der kan hjælpe tankerne på vej. Måske kunne det give ny gejst at bruge dine kompetencer i en ny sammenhæng? Eller du går med tanker om at blive selvstændig.
 
Markedsføring
Nu kender du og kan redegøre for dit ’produkt’ og er klar til at målrette markedsføringen af dig selv gennem ansøgninger, netværk og medier. Med baggrund i Personanalysen, dine mål og værdier arbejder vi med at få dig ud over rampen og ind de rigtige steder – hvad enten det er via netværk eller ansøgninger eller begge dele. Markedsføring kræver også struktur, de rigtige spørgsmål og masser af opfølgning. Vi hjælper dig til effektive arbejdsgange og solide ansøgninger. Ansøgningens eneste mål er at få dig til samtale.
 
Jobsamtalen skal forberedes grundigt og din personlige power finjusteres og boostes, så du kender balancen mellem at lytte og slå igennem på rette tid. Det er her alt dit forarbejde giver pote. Du researcher grundigt på firma og stilling, laver en SWOT, har sat dig mål for mødet og rollefordelingen, er bevidst om din fremtræden og kender dine styrker og svagheder og kan håndtere de svære spørgsmål, kan illustrere din tilgang til jobbet via cases, stille relevante spørgsmål - og lytte! Træn med din rådgiver.
 
Det nye job
Hvis godt begyndt er halvt fuldendt, så handler det om at komme godt fra start. De praktiske kontrakt forhold skal være i orden og det er vigtigt at få en god fornemmelse for succeskriterierne i det nye job. Med baggrund i alt det, du har arbejdet med i forløbet har du mulighed for at bygge videre på det med at tage ansvar for din fremtidige karriere. Du har mulighed for at reagere og handle tidligere og måske mere hensigtsmæssigt end tidligere. For at sikre en god start lægger vi vægt på, at du kan holde kontakt med din rådgiver – faktisk er det vores eget succeskriterium, at du får et job, som du ’sidder godt fast i’. Mange begyndervanskeligheder kan løses ved en snak – så brug din rådgiver.