Karriererådgivning for jeres ansatte

Makio kan hjælpe Human Resources medarbejdere og afdelinger, og da netop dette område er i konstant udvikling, kan det ofte være godt med sparring.

I Makio får I en sparringspartner, som forstår at markedsvilkår og nye forretningsmuligheder kræver mobilisering og dimensionering af medarbejderstaben.

Det resulterer i udvikling af jeres medarbejdere, så kompetencerne passer til arbejdsopgaverne, og både interne og eksterne genplaceringer.

Hjælp de afskedigede medarbejdere med karriereudvikling

Ved at hjælpe de medarbejdere I må afskedige videre i karrieren, viser I professionalisme og ansvarlighed internt i virksomheden og over for omverdenen.

Det gælder både i forhold til karriereudvikling af medarbejdere, der skal styrkes internt og i de situationer, hvor I må afslutte samarbejdet.

Hvordan leveres den gode opsigelse?

For virksomheden er det udover ansvarlighed og professionalisme også et spørgsmål om image-pleje og branding.

Her kan der skabes win/win situationer for jer som virksomhed i tider med forandring og reorganisering.

I arbejder med at fastholde momentum og bevaring af de gode talenter, hvilket stiller krav til hele virksomheden.

  • I ønsker, at vise respekt for medarbejdere
  • I vil støtte og udvikle jeres ledere i svære samtaler
  • I ønsker at generere positiv omtale både internt og eksternt
  • I giver medarbejderne de bedste betingelser for at komme videre karrieremæssigt
  • I vil skabe ro, tryghed og fokus hos tilbageværende medarbejdere
  • I signalerer høj grad af social ansvarlighed

I forhold til den afskedigede medarbejder giver I trygge rammer til:

  • At bearbejde omvæltningen
  • At finde ny motivation
  • At overveje nye muligheder

Makio er eksperter i håndtering af store forandringer hos virksomheder og medarbejdere
Ved at involvere Makio tidligt i processen i forhold til reduktion af medarbejderstaben gør I overgangen lettere, og det gælder nok for alle HR-folk, at medarbejderudvikling foretrækkes frem for medarbejderafvikling. Det er ganske naturligt. En opsigelse bliver aldrig rutine, om det så er 5. eller 10. gang, I står i situationen.

Siden 1996 har Makio succesfuldt hjulpet kandidater i tusindvis og mere end 450 virksomheder gennem opsigelser, forandringsprocesser og reorganiseringer.

Det har vi bl.a. fordi, vi har netværket i både private og offentlige organisationer i orden. Og hos os er såvel kandidater som virksomheder velkomne.
 

Gratis inspirationsmøde

Hvis du som HR ansvarlig gerne vil have vores syn på hvordan man opsiger med værdighed, så book os til 1 times gratis inspirationsmøde hos dig.