Genplaceringsforløb med Makio

Makio tilbyder samarbejder om genplaceringsforløb i hele Danmark uanset om du sidder i København, Aarhus, Aalborg, Horsens eller noget femte såvel som muligheden for et samarbejde på internationalt plan. Når I vælger Makio i forbindelse med genplaceringsforløb og omstruktureringer, så tilbyder vi primært 3 opgaver og samarbejdsløsninger:

  • Move On - Executive Outplacement
  • Move On - Outplacement fra slut til start
  • Move On - Karrierecoaching

Move On - Executive outplacement

Individuelt tilrettelagt rådgivning uden tidsbegrænsning. Dette genplaceringsforløb sikrer kandidaten ekstern ansættelse eller en anden tilfredsstillende løsning. Et eksempel herpå kunne være etablering af egen virksomhed.

Målgruppen for dette genplaceringsforløb er topchefer fra både det private og det offentlige, og når kandidaten er i nyt job, følger Makio med fra sidelinjen i de første 6 måneder.
Læs mere om Move On - Executive outplacement her.

Move On - Outplacement fra slut til start

Bag denne lidt kryptiske overskrift findes vores absolut mest populære outplacement løsning, som giver tryghed for både virksomhed og kandidat. Denne genplaceringsløsning sikrer kandidaten det rette job i forhold til kompetencer, krav og ønsker.

Målgruppen for dette genplaceringsforløb er typisk ledere, specialister og medarbejdere, der, gennem tro tjeneste, har oparbejdet anciennitet.
Læs mere om Move On - Outplacement fra slut til start her.

Move On - Karrierecoaching

Chancen for at I har guld gående på virksomhedsgangene, uden at vide det, er stor. Med vores karrierecoaching forløb finder vi det uudnyttede potentiale i virksomheden, og hjælper medarbejdere med at afklare kompetencer og værdier, samt tage ejerskab for egen karriere.

Målgruppen for vores forløb med karrierecoaching er medarbejdere, som, via intensive og målrettede forløb, skaber fokus på fastholdelse og udvikling i virksomheden.
Læs mere om Move On - Karrierecoaching her.

International genplacering - via Career Star Group

Takket være Makios samarbejde med udenlandske konsulenthuse i mere end 70 lande kan vi tilbyde løsning af outplacement opgaver for udenlandske datterselskaber.

Alle samarbejdspartnere er ligesom Makio specialister i genplaceringsforløb, da det i sammenhold med at have lignende menneskesyn og værdier, er essentielt, for at kunne blive en del af samarbejdet i Career Star Group. 
Læs mere om Internationalt samarbejde via Career Star Group her.

Tryghed er alfa og omega for genplaceringsforløb

Den rette ansættelse kræver, at I finder den rigtige kandidat med de rigtige forudsætninger til en given ramme. Derfor overgår din medarbejder fra at være opsagt til at være kandidat til nyt job, når medarbejderen starter hos Makio.

I overgangsperioden mellem tidligere og nyt job er Makio den faste og nærværende base. Med vores løsninger til genplaceringsforløb er det helt klare mål at sikre det rette job ud fra kandidatens ønseker, krav og kompetencer.

Hjælp og støtte i opstart på nyt job

Det betyder, at Makio ikke helmer, før opgaven er løst, og vores succeskriterium for et genplaceringsforløb er, når kadidaten, ved en opfølgningssamtale efter 100 dage i det nye job, giver udtryk for at være faldet godt til. Da vi følger kandidaten tæt i opstarten, kan vi være med til at afhjælpe eventuelle startvanskeligheder.

Når en kandidat starter i et genplaceringsforløb hos Makio, er det ikke at betragte som en badebillet til et nyt job. Kandidaten finder selv vejen frem, og på denne vej afklares kompetencer og værdier, ligesom der defineres både realistiske og ikke mindst attraktive mål.

Mange års erfaring med opsigelsesprocesser

I et genplaceringsforløb hos Makio udruster vi kandidaterne til bedre at kunne håndtere forandringer, og hjælper dem med at genfinde gejst, samt tage ejerskab for egen karriere. Dermed taget kandidaten også ansvar for sit jobvalg, hvilket er en indsigt, der gavner på både kort og længere sigt, og giver de bedste forudsætninger for at lave et jobmatch, der holder.

Makio har over 15 års erfaring med opsigelsesprocesser og genplaceringsforløb, og vi arbejder professionelt med veletablerede og opdaterede processer. Vores rådgivere udvælges baseret på solid erfaring, faglighed og værdigrundlag, og via interne og eksterne aktiviteter understøtter vi et meget højt professionelt niveau. Vi tror 100% på, at alle kan definere, og få, hvad der for dem er, en god karriere.

Ønsker I en uformel samtale om mulighederne for outplacement, er I velkomne til at kontakte os, og vi formidler kontakt til relevante kandidater uden omkostning.

Ring til os på 88 74 49 12 eller udfyld vores kontaktformular her.

Gratis inspirationsmøde

Hvis du som HR ansvarlig gerne vil have vores syn på hvordan man opsiger med værdighed, så book os til 1 times gratis inspirationsmøde hos dig.