Outplacement via Makio - sådan arbejder vi

Med et arbejdsmarked i konstant bevægelse er der altid ressourcer og behov, som flyttes eller ændres. Det sker via løbende justeringer, og det stiller store krav til virksomhed og medarbejder i forhold til omstillingsparathed, når vi gennemgår forandringsprocesser af denne type.

At være en fantastisk medarbejder er ikke altid nok. Det er mindst lige så vigtigt at være god til, hvad end der er vigtigt i situationen netop nu.

Derfor kan der også opstå en situation, hvor netop din ressource ikke længere er brugbar i virksomheden, og det kan betyde en afsked eller omstrukturering.

Under alle omstændigheder betyder det forandring for medarbejderen. Ved at tilknytte Makio i processen sikrer virksomheden at afskeden eller omstruktureringen har fokus på udvikling.

Makio har som målsætning, at hver eneste medarbejder kommer i det rette job, hvad enten det er internt i virksomheden eller eksternt. Det sker efter en afklaring af mål som er

  • realistiske og attraktive
  • opnåelige og motiverende

Denne udvikling tager altid udgangspunkt i den enkeltes situation. Vores erfaringer gennem tusindvis af forløb viser, at netop denne fremgangsmåde giver de absolut mest bæredygtige løsninger.

Makio støtter - gennem samtaler og træning - de involverede ledere gennem hele opsigelsesprocessen. Vi ved, at opsigelser hverken kan eller skal blive rutine. Det er en krævende opgave at sige farvel til medarbejdere. Derfor støtter vi jer i, at gøre det respektfuldt og professionelt hver eneste gang.

Karriererådgivning med erhvervserfaring, professionalisme og nærvær

Makio foretager al rådgivning ud fra de fire værdier:

  • nærvær
  • ydmyghed
  • mod
  • professionalisme

Når vi tilknytter nye rådgivere, er det disse værdierne, der tæller. Dertil lægges altid en solid erhvervserfaring. Denne kombination sikrer høj kvalitet og høj faglighed. Alt dette forenes i en - på samme tid - nærværende og professionel tilgang til hver kandidat og hver virksomhed.

Hvad mener vi med de fire værdier? Læse mere her https://www.makio.dk/da/om-makio/vaerdier.html

 

Mere end 850 virksomheder har - siden Makios begyndelse i 1996 - gjort brug af Makios ekspertise vedrørende karriereudvikling. Primært i form af outplacement.

Makio har kontorer i København, Odense, Horsens, Århus og Aalborg og fra disse adresser dækker vi hele Danmark. Derudover er vi en del af det internationale samarbejde i Career Star Group, hvilket betyder at vi også kan nå ud globalt.

Gratis inspirationsmøde

Hvis du som HR ansvarlig gerne vil have vores syn på hvordan man opsiger med værdighed, så book os til 1 times gratis inspirationsmøde hos dig.